دبیرستان پسرانه سادات (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

اردوی مشهد یازدهم

بارم بندی پایه یازدهم

باسلام. بودجه بندی و بارم بندی مورد نیاز امتحانات پایاتی

فایل های ضمیمه :
1. 11.pdf

اردوی کاشان یازدهم

برنامه کلاسی پایه یازدهم

اردوی همدان پایه یازدهم