دبیرستان پسرانه سادات (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

اطلاعات تماس

نشانی مدرسه :

اصفهان - خ کاوه - حد فاصل بیمارستان سوانح سوختگی و چهارراه 25 ابان- کوچه ایمان (۲۶) دبیرستان سادات

 کد پستی : 8138797871

تلفن :

031-33451877

فکس :

 031-33451877  داخلی 4

 آدرس وب سایت :

http://www.sadatschool.ir

آدرس ایمیل :

SadatSchool@gmail.com